Proiect PETAL S.A. – DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE IN SCOPUL EXTINDERII CAPACITATII DE PRODUCTIE, Cod SMIS 114649

Derulare proiect:  PETAL S.A. – DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE IN SCOPUL EXTINDERII CAPACITATII DE PRODUCTIE, Cod SMIS 114649

 

S.C. PETAL S.A., în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 2987 DIN 29.08.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a derulat proiectul “S.C. PETAL S.A. – DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE IN SCOPUL EXTINDERII CAPACITATII DE PRODUCTIE”, COD SMIS 114649.

 

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apelul de proiecte POR/102/2/2 Sprijinirea creării și extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

Scopul proiectului a fost cresterea competitivitatii SC PETAL SA pe piata nationala si internationala a utilajelor petroliere prin dezvoltarea capacitatii de productie, cu impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri regional si national.

 

            Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Dezvoltarea capacitaþii de producþie a SC PETAL SA prin integrarea în procesul de fabricaþie a unor utilaje înalt tehnologizate si active necorporale performante.
  2. Cresterea gradului de accesibilizare a produselor SC PETAL SA pe piața internationala a utilajului petrolier prin intensificarea activitatilor de promovare pe plan extern si recertificarea sistemelor de management si a procesului PED.
  3. Eficientizarea consumului de energie electrica în spatiile de productie a SC PETAL SA concomitent cu o gestionare responsabila a deseurilor.

 

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Logistica moderna, caracterizata de eficienta energetica, ce include utilaje inalt tehnologizate de producere a utilajelor petroliere, achizitionata in scopul cresterii capacitatii de productie, eficientizarii consumurilor si extinderii pietei de desfacere, aspecte cu impact pozitiv asupra competitivitatii firmei
  2. O societate recunoscuta la nivel international, caracterizata de un comportament responsabil în materie de management,mediu si resurse umane
  3. Managementul eficient al activitatilor derulate pentru elaborarea si implementarea proiectului.

 

Data începerii proiectului: 29.08.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2022

 

Valoarea total a proiectului – 6.392.396,05 LEI

Contribuţia UE: 2.809.544,57 LEI

Contribuţia naţională: 495.801,99 LEI

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook: facebook.com/inforegio.ro