MULTI-IA

DESPRE PROIECTUL MULTI-IA

MULTI-IA va aborda una dintre cele mai ambițioase provocări din industria 4.0: fabricarea cu zero defecte, prin aplicarea tehnologiilor de vârf ale informației și comunicațiilor în dezvoltarea unui sistem de detectare și anomalie a mai multor materiale și multi-defecte.
Principala inovație în ceea ce privește stadiul actual al tehnologiei este că sistemul care urmează să fie dezvoltat în cadrul acestui proiect va permite analiza simultană în timp real a mai multor tipuri de defecte în diferite materiale, fără a fi nevoie de stații de inspecție diferite pentru fiecare tip de defect. Acest sistem va fi scalabil și personalizabil pentru controlul calității oricărei piese fabricate într-o linie de producție.
Aplicarea inteligenței artificiale va permite stabilirea unei corelații între variabilele procesului de producție și anomaliile pe care le-ar putea prezenta piesele fabricate.
Utilizarea tehnologiilor IoT pentru monitorizare și detectare în timp real va fi esențială pentru a garanta obținerea unor seturi de date adecvate în ceea ce privește dimensiunea, calitatea și etichetarea, care să permită alimentarea atât a modulelor de detectare a defectelor, cât și a modulelor de predicție a anomaliilor și, astfel, să conducă la un sistem robust și fiabil.

Obiectivul Proiectului
Proiectarea și dezvoltarea unui nou sistem bazat pe viziunea automată și învățarea profundă în timp real, detectarea defectelor multi-defecte și multi-materiale și predicția anomaliilor într-un stație unică.
Acest proiect va aborda una dintre cele mai ambițioase provocări din Industria 4.0: fabricarea defectelor zero, prin aplicarea de tehnologii informaționale și comunicaționale de ultimă oră, precum viziunea automată, inteligența artificială (AI) și IoT, în dezvoltare a unui sistem multi-material și multi-defect de detectare și predicție a anomaliilor.
Principala inovație în ceea ce privește starea actuală a artei este că sistemul care urmează să fie dezvoltat în cadrul acestui proiect va permite analiza simultană în timp real a mai multor tipuri de defecte (legate de suprafață, morfologie și aspect) în diferite materiale, fără trebuie să existe stații de inspecție diferite pentru fiecare tip de defect.
Sistemul va încorpora tehnici de analiză a imaginii capabile să detecteze dacă un defect (orice) apare într-o piesă fabricată și să prezică apariția anomaliilor pe baza variabilelor procesului de producție.

Membrii Proiectului
Proiectul are în componență 5 parteneri cu drepturi depline din 3 regiuni/țări diferite: IZERTIS ( Spania), Sirris ( Belgia),Phoenix AI (Belgia), BEIA (România) și PETAL (România)
IZERTIS, S.A. este o companie înființată în 1987 al cărei sediu este situat în Asturias (Spania) care își concentrează activitatea pe facilitarea transformării digitale în organizații prin tehnologie, servicii de consultanță și soluții de outsourcing.

Sirris este centrul de cercetare și dezvoltare pentru industria tehnologică din Belgia. Sirris este o organizație cu aproape 2.500 de membri industriali (95% sunt IMM-uri) din sectoare atat de variate precum metale și materiale plastice, electromecanică, mecatronică și ITC.

Beia Consult International, companie fondată în 1991,partener SIEMENS care realizează cercetare și dezvoltare,
BEIA este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii ITC din România pentru comunicații în cloud și IoT și este activă în următoarele domenii: inovare în servicii, hardware, senzori, actuatoare, tehnologii informaționale, stocare și procesare a datelor (backend), interfețe, software (frontend), integrare, tehnologii de comunicare, învățare și formare, standardizare, comunicare/diseminare/marketing, dezvoltare afaceri, management de proiect

PETAL S.A. a fost fondata în anul 1949 și are o experiență de peste 40 de ani în proiectarea și fabricarea de utilaj petrolier, robinete și armaturi industriale.
PETAL S.A. este unul din producătorii consacrați de utilaj și echipament petrolier pentru diferite condiții geografice de climă și mediu, echipamente și piese de schimb destinate forajului și extracției țițeiului și a gazului metan, armături industriale, utilaj geologic, piese de schimb pentru reparații capitale de utilaj metalurgic.

În fișierul atașat mai jos este prezentată Etapa 1 din implementarea proiectului MULTI-AI

PETAL S.A. – Etapa 1_MULTI-AI

În fișierul atașat mai jos este prezentată Etapa 2 din implementarea proiectului MULTI-AI

PETAL S.A. – Etapa 2_MULTI-AI